Slukningsanlæg

-Brandslukning på sekunder

DK Brandteknik kan tilbyde et brandslukningsanlæg der er tilpasset netop Deres virksomhed. Vi projekterer, monterer og efterser brandslukningsanlæg til alle slags virksomheder til lands og til vands.

Leveringer

Vi leverer følgende slukningsanlæg

Kuldioxid CO2

Inertgas ARGONITE

FM200

NOVEC 1230

WHDR Køkkenslukning

Pulver

Vand

Skum

Kuldioxid CO2:

Kuldioxid slukker ved at kvæle ilden. Det mest anvendte system er højtrykssystemet, hvor kuldioxiden opbevares i stålflasker. Ved meget store systemer kan tillige anvendes et såkaldt lavtrykssystem hvor kuldioxiden opbevares nedkølet i større tanke. Gassen er farveløs, lugtfri og ikke elektrisk ledende. Eftersom kuldioxid regulerer vores åndedræt er det forbundet med livsfare at opholde sig i et rum hvor der udløses kuldioxid. Kuldioxid er derfor bedst til punktslukning og til rumslukning i ubemandede rum. Kuldioxid efterlader ingen restprodukter efter at gassen har slukket branden.

Anbefales til: Punktslukning af maskiner, eltavler og elektronik og som rumslukning af ubemannede rum, såsom maskinrum, tavlerum og transformatorrum.

Inertgas ARGONITE:

ARGONITE er en inertgasblandning. Inertgasser slukker, ligesom kuldioxid, ved at kvæle branden. Fordelen ved ARGONITE er at mennesker kan opholde sig i et rum efter udløsning af systemet, da ARGONITEN kun fortrænger en vis mængde af den atmosfæriske luft i rummet, således at iltkoncetrationen sænkes til 13 – 15%. Mennesker kan klare iltkoncetrationer ned til 10%. ARGONITE er farveløs, lugtfri og ikke elektrisk ledende. ARGONITE er god til slukning i små og store rum, men ikke som punktslukning. ARGONITE er en blanding af de naturlige gasser argon og nitrogen. ARGONITE efterlader ingen restprodukter efter at gassen har slukket branden.

Anbefales til: Datarum, telekommunikationsrum, serverrum og områder hvor mennesker normalt opholder sig.

FM200:

FM-200 er et kemisk slukningsmiddel som markedsføres til skibsfarten i Danmark som alternativ til det nu forbudte Halon 1301. FM200 er farveløs, lugtfri og ikke elektrisk ledende. Gassen er ufarlig i slukkende koncentrationer. Ifølge internationale normer er det tilladt at benytte FM200 i bemandede rum.

Anbefales til: Maskinrum, tavlerum, lastrum mm. på skibe og fartøjer.

NOVEC 1230:

NOVEC 1230 er det mest miljøvenlige kemiske slukningsmiddel. NOVEC 1230 er flydende ved rum temperatur og atmosfærisk tryk. Gassen er farveløs, lugtfri og ikke elektrisk ledende. NOVEC 1230 er ufarlig ved slukkende koncentrationer. Ifølge internationale normer er det tilladt at benytte Novec 1230 i bemandede rum.

Anbefales til: Maskinrum, tavlerum og elektriske installationer.

WHDR køkkenslukning:

Komfurer, friturer og grill – dagens køkkener har mange komponenter som kan udvikle farlige brande.
Med vort automatiske WHDR slukningssystem har kunden et system i konstant beredskab, uden at forstyrre arbejdet i virksomheden. Slukkemidlet i WHDR systemet giver hurtig flammedæmpning og slukning af branden.

Arbejdet i køkkenet kan hurtigt være igang igen efter en slukning – bare tør resterne af skummet af med en våd klud og rengør køkkenredskaberne så snart de er kølet af.

WHDR køkkenslukningssystemet kan tilpasses ethvert køkken og køkkenudrustning.

Call Now Button