Serviceeftersyn

-af brandslukkere, anden brandmateriel og sikkerhedsudstyr

DK Brandteknik servicerer og efterser alle former for brand- og sikringsmateriel. Vores servicebiler kører over hele Danmark. Vi har døgnvagt og kan være hos vore kunder indenfor ganske kort tid. Dette gør at vi kan yde et meget højt serviceniveau til meget konkurrencedygtige priser.

Vores servicemedarbejdere er specielt uddannede, og med vores fuldt udstyrede servicebiler løses opgaverne ude hos kunderne.

DK Brandteknik er DS-certificeret og underlagt kontrol af bla. Force, Dantest, Cert samt DNV. DK Brandteknik er autoriseret af Søfarsstyrelsen

Genopladning og trykprøvning

– af ildslukkere, Co2 flasker, luftflasker mm.

DK Brandteknik genoplader og trykprøver beholdere på egen godkendte fyldestation.

  • CO2 / Kuldioxid / Kulsyre
  • Pulver (Alle typer)
  • Skum (Alle typer)
  • Vand
  • Inertgasser (ARGONITE mm.)
  • FM 200
  • NOVEC 1230

Call Now Button