Modul 3

1. januar 2007 har Dansk førstehjælpsråd lavet førstehjælpsuddannelsen om, så den nu kan tages i moduler af 3 timer. Deltagerantal. max. 16 personer, der udleveres alle nødvendige materialer.

Kursus indhold:

 • Almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader
 • Småskader
 • Mindre knoglebrud
 • Ledskred, forstuvninger og muskelskader
 • Støtteforbindinger
 • Armslynge
 • Almen kuldepåvirkning og for frysninger
 • Varmepåvirkning og mindre forbrændinger
 • Solstik og hedeslag
 • Shock
 • Psykisk førstehjælp
 • Alarmering

Kontakt DK Brandteknik for nærmere information, så sammensætter vi det kursus og den pris, der passer jer.

Dansk førstehjælpsråd anbefaler at man som minimum tager 2 moduler af 3 timer. ( Hjerte Lunge Redning + Livreddende førstehjælp.) hvilket svarer til uddannelsesniveau “MINIMUM”.
Der udleveres godkendt bevis, som kan opgraderes til “MELLEM” eller “HØJT” niveau.

tilskadekomst førstehjælp af professionelle

Call Now Button