Modul 4

1. januar 2007 har Dansk førstehjælpsråd lavet førstehjælpsuddannelsen om, så den nu kan tages i moduler af 3 timer. Deltagerantal. max. 16 personer, der udleveres alle nødvendige materialer.

Kursus indhold: 

 • Almindelig førstehjælp ved alvorlige
 • pludseligt opståede sygdomme
 • Smerter i brystet
 • Smerter i bughulen
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Ændret bevidsthedstilstand
 • Kramper
 • Sygdomme
 • Sukkersyge
 • Infektioner
 • Lejringer
 • Shock
 • Psykisk førstehjælp
 • Alarmering

Kontakt DK Brandteknik for nærmere information vedr pris, så sammensætter vi det kursus og den pris, der passer jer.

Dansk førstehjælpsråd anbefaler at man som minimum tager 2 moduler af 3 timer. ( Herte Lunge Redning + Livreddende førstehjælp.) hvilket svarer til uddannelsesniveau “minimum”.
Der udleveres godkendt bevis, som kan opgraderes til “MELLEM” eller “HØJT” niveau.

sygdom førstehjælp

Call Now Button