Branddetektering

-opdag branden inden den udvikler sig

Branddetetekteringsanlægget skal sikkert og hurtigt kunne detektere røg og brand i et tidligt stadie. Dette uanset om det foregår i et sterilt miljø eller i et hårdt belastet miljø. Vi fokuserer på det specifikke behov og vi leverer en løsning der er optimal til Deres virksomhed.

Detektering kan foregå ved:

  • Røgmåling
  • Varmemåling
  • Flammedetektering
  • Gnistdetektering
brandmaeldeanlaeg

Call Now Button