Modul 2

1.januar 2007 har Dansk førstehjælpsråd lavet førstehjælpsuddannelsen om, så den nu kan tages i moduler af 3 timer. Deltagerantal. max. 16 personer, der udleveres alle nødvendige materialer.

Kursus indhold:

 • Forhold ved større ulykker
 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Livreddende førstehjælp–ABC og den livsvigtige ilttransport
 • Alarmering
 • Shock
 • Psykisk førstehjælp
 • Blødninger
 • Hovedlæsioner
 • Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken
 • Forbrændinger
 • Forgiftninger og ætsninger
 • El-ulykker

Kontakt DK Brandteknik for nærmere information, så sammensætter vi det kursus og den pris, der passer jer.

Dansk førstehjælpsråd anbefaler at man som minimum tager 2 moduler af 3 timer. ( Hjerte Lunge Redning + Livreddende førstehjælp.)hvilket svarer til uddannelsesniveau “MINIMUM””
Der udleveres godkendt bevis, som kan opgraderes til “MELLEM” eller “HØJT” niveau.

hjertestarter og quick safe kit

Call Now Button