Brandklasser: A B F

Når det brænder i friture, er normale håndildslukkere ikke tilstrækkelige og nogle kan ligefrem være farlige. Olie og madfedt som brænder skal bekæmpes med et specielt slukningsmiddel for at situationen ikke skal udvikle sig katastrofalt. Fritureslukker SealfireF hører derfor hjemme i ethvert erhvervskøkken

Fritureslukker SealfireF er godkendt i henhold til BS9737 hvilke indebærer at kravene i EN-3 opfyldes. Det unike ved SealfireF er, at den af BSI er prøvet og godkendt i en speciel klasse for brande i madfedt og madolie – klasse F. I denne klasse har slukkeren højeste slukningsevne – 75F.

Ildslukkeren er ligeledes godkendt som almindelig skumslukker og kan derfor også slukke de omkringliggende materialer der kan gå ild i under en friturebrand.

Fritureslukkeren er godkendt til anvendelse mod elektriske installationer op til 1000 Volt.

ildslukker frit
Fritureslukker-SealfireF

Call Now Button